Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 14,282 (0.083 secs)
You searched for: (collection:opensource OR mediatype:opensource) AND -mediatype:collection AND firstTitle:D
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]"Daginik bir nev'in icadindaki sühulet-i hârika, vahdet ve tevhid sirrina bağlidir" "Risale-i Nur Külliyatı'ndan" - Bediuzzaman Said Nursi
Risale-i Nur Cep/Web indir Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı) İnternetten Risale-i Nur Okuma Risale-i Nur Kütüphanesi Risale-i Nur Enstitüsü Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar) Risale-i Nur Videolarını archive.org nurvideoları sayfasından indir Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamını mp3 formatında indirin
Keywords: Risale-i Nur; İslamî; Bediüzzaman; Said Nursî; külliyat; ayet; tefsir; inanç; siyasi; ahlaki; felsefi; eser; felsefi akımlar; bilimsel gelişmeler; iman; İslam; Allah’ın varlığı; Allah (c.c); kader; kıyamet; ahiret; peygamberlik; mucize; mehdi; deccal; Mesih; ahir zaman; varlığın gayesi; Ben kimim; Nereden geldim; Nereye gidiyorum; Allah; Peygamber; Hz. Muhammed; Kur’an-ı Kerim; Din; Sözler; kâinat; insan; çağımız anlayışı; ibadet; insan kaderinin mahkumu mudur; kainat niçin yaratıldı; Kur'an neden mucizedir; Mektubât; Kainattaki sürekli faaliyetin sırrı; Tek Allah'a inanç (Tevhid); Peygamber (a.s.m.) mucizeleri; İslamda reform; milliyetçilik; oruç; Lem'alar; Gençler; öğrenciler; hastalar; yaşlılar; ilim adamları; hanımlar; Hayat; Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu; aile hayatının huzur prensipleri; iman kardeşliğini pekiştiren esaslar; günahın psikolojik tahlili; günahtan kurtuluş yolları; Şuâlar; Kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri; bütün varlıkların dilinden tevhid delilleri; insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahirzamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetleri; Mesnevî-i Nûriye; insana Rabbini tanıtan yollar, insanın nefisle mücadelesinde takip edeceği esaslar; iman hakikatlerinin açıklamaları; fihriste; İşârâtü'l-İ'câz; Kur'an'ın yepyeni yorumları, ince manaları, ilimlerin keşfiyle anlaşılan gerçekleri; Kur'an'ın mucize oluşu; Kur'an'ın nazmındaki vecizliği ve mucizeliği; Asâ-yı Mûsâ; Kur'ani bir bakış; etrafımızdaki varlıklar, ölümden sonra diriliş; âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk; Barla Lâhikası; iman ve Kur'an hizmetinin meslek ve metodu; Kastamonu Lâhikası; Nur'un inkişafı; mahiyeti; iman hizmeti; nur talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekilleri; iman ve Kur'an hizmetinin özeti; içtimâî dersler; Emirdağ Lâhikası; Nur müellifi; üniversite talebeleri; iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî veçhesi; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî; Kur'an-ı Kerim'in 33 âyetinin tefsiri, Hazret-i Ali'nin (r.a.) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izahı; Risale-i Nur Külliyatının mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyeti; Tarihçe-i Hayat; hizmet; gayret; cehd; fedakarlık; Münazarat; hürriyet; meşrutiyet; istibdadın tarifi, mahiyeti, neticeleri; kalkınmamışlığın sebep ve çareleri; millet iradesinin hakimiyeti; müslümanlar arası birlik, bilhassa Kürt, Türk ve Arap milletlerini bir ve beraber olmaya mecbur kılan zaruretler; Muhakemat; Müslümanların geri kalış sebepleri, bu sebepleri gidermenin çareleri; teknik gelişmelere İslâmiyet adına karşı çıkanların durumu; mantık; sağlam düşünce; doğru konuşup, doğru yazmanın ölçüleri; Hutbe-i Şamiye; Sünuhat; Hutuvat-ı Sitte; Hizmet Rehberi; Beyanat ve Tenvirler
[texts]"Daire-i esbab hükumetin kalem dairesi hükmündedir" "Risale-i Nur Külliyatı'ndan" - Bediüzzaman Said Nursi
Risale-i Nur Cep/Web indir Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı) İnternetten Risale-i Nur Okuma Risale-i Nur Kütüphanesi Risale-i Nur Enstitüsü Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar) Risale-i Nur Videolarını archive.org nurvideoları sayfasından indir Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamını mp3 formatında indirin
Keywords: Risale-i Nur; İslamî; Bediüzzaman; Said Nursî; külliyat; ayet; tefsir; inanç; siyasi; ahlaki; felsefi; eser; felsefi akımlar; bilimsel gelişmeler; iman; İslam; Allah’ın varlığı; Allah (c.c); kader; kıyamet; ahiret; peygamberlik; mucize; mehdi; deccal; Mesih; ahir zaman; varlığın gayesi; Ben kimim; Nereden geldim; Nereye gidiyorum; Allah; Peygamber; Hz. Muhammed; Kur’an-ı Kerim; Din; Sözler; kâinat; insan; çağımız anlayışı; ibadet; insan kaderinin mahkumu mudur; kainat niçin yaratıldı; Kur'an neden mucizedir; Mektubât; Kainattaki sürekli faaliyetin sırrı; Tek Allah'a inanç (Tevhid); Peygamber (a.s.m.) mucizeleri; İslamda reform; milliyetçilik; oruç; Lem'alar; Gençler; öğrenciler; hastalar; yaşlılar; ilim adamları; hanımlar; Hayat; Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu; aile hayatının huzur prensipleri; iman kardeşliğini pekiştiren esaslar; günahın psikolojik tahlili; günahtan kurtuluş yolları; Şuâlar; Kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri; bütün varlıkların dilinden tevhid delilleri; insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahirzamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetleri; Mesnevî-i Nûriye; insana Rabbini tanıtan yollar, insanın nefisle mücadelesinde takip edeceği esaslar; iman hakikatlerinin açıklamaları; fihriste; İşârâtü'l-İ'câz; Kur'an'ın yepyeni yorumları, ince manaları, ilimlerin keşfiyle anlaşılan gerçekleri; Kur'an'ın mucize oluşu; Kur'an'ın nazmındaki vecizliği ve mucizeliği; Asâ-yı Mûsâ; Kur'ani bir bakış; etrafımızdaki varlıklar, ölümden sonra diriliş; âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk; Barla Lâhikası; iman ve Kur'an hizmetinin meslek ve metodu; Kastamonu Lâhikası; Nur'un inkişafı; mahiyeti; iman hizmeti; nur talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekilleri; iman ve Kur'an hizmetinin özeti; içtimâî dersler; Emirdağ Lâhikası; Nur müellifi; üniversite talebeleri; iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî veçhesi; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî; Kur'an-ı Kerim'in 33 âyetinin tefsiri, Hazret-i Ali'nin (r.a.) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izahı; Risale-i Nur Külliyatının mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyeti; Tarihçe-i Hayat; hizmet; gayret; cehd; fedakarlık; Münazarat; hürriyet; meşrutiyet; istibdadın tarifi, mahiyeti, neticeleri; kalkınmamışlığın sebep ve çareleri; millet iradesinin hakimiyeti; müslümanlar arası birlik, bilhassa Kürt, Türk ve Arap milletlerini bir ve beraber olmaya mecbur kılan zaruretler; Muhakemat; Müslümanların geri kalış sebepleri, bu sebepleri gidermenin çareleri; teknik gelişmelere İslâmiyet adına karşı çıkanların durumu; mantık; sağlam düşünce; doğru konuşup, doğru yazmanın ölçüleri; Hutbe-i Şamiye; Sünuhat; Hutuvat-ı Sitte; Hizmet Rehberi; Beyanat ve Tenvirler
Downloads: 1
[texts]"Daivadana", Acta Antiqua - Roman Ghirshman
Daivadan by Ghirshman
Keywords: Daivadana; Daiva inscription; Xerxes; Persepolis
Downloads: 168
[texts]"Dare et habere". Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento - Marina Gazzini
Le città italiane degli ultimi secoli del Medioevo videro ancora, accanto a un progressivo irrigidirsi delle gerarchie sociali, l'ascesa economica e sociale di individui appartenenti al 'ceto medio': homines novi che, senza ricorrere a legami di casata e spesso rifiutando il modello associazionistico delle corporazioni, riuscirono a costruirsi fortuna e dignità grazie al commercio, all'imprenditoria, allo sfruttamento della terra, alle solidarietà di quartiere e di parrocchia, alla gest...
Keywords: Italy* Milan* 14th-15th century* medieval confraternity* merchants
Downloads: 625
[texts]"Darius und der Suezkanal", Archaeologische Mitteilungen aus Iran, vol. 8, 1975 - Walther Hinz
Hinz's useful review of the Persian epigraphic remains in Egypt.
Keywords: Darius; Persian Empire; Egypt; Suez canal steles; Achaemenid
Downloads: 344
[texts]"DC 0012 : Critical Mass : Changing your Preferred OS." - knightwise.
Another Docu Cast episode where we talk about the "critical mass' an operating system can acquire to make a "slider" switch sides. What makes an operating system become dominant in a sliders world , how does it evolve, what are the consequences. And .. do operating systems even matter anymore ?
Keywords: knightwise; knightcast; docucast; linux; slider; mint; osx; ubuntu; windows; ios; android
Downloads: 602
[texts]"Definitions" of Folk, Popular, and Art Music
def
Keywords: music; art; pop; folk
Downloads: 12
[texts]"DI BAWAH NAUNGAN PANJI ISLAM." - WAISLAMA.NET

Downloads: 143
[texts]"Discourse on Ridicule" (1774 - James Murray
Edición facsimilar corregida de Murray (1732-1782), "Discourse on Ridicule" (1774). Este libro forma parte de la biblioteca digital gratuita Libros de Baubo, especializada en textos sobre la risa en la literatura y la cultura.
Keywords: adelyc; libros de baubo; baubo; risa; ridículo; elyc
Downloads: 153
[texts]"Duck" and "Dock" - John Robinson, ESL Instructor, City College of San Francisco
This text file is a lesson on two contrasting vowel sounds for students of English as a Second Language.
Keywords: ESL; Pronunciation
Downloads: 65
[texts]"Dumnezeiestile Dogme ale Credintei" - Sf. Atanasie de Paros (1816)
A Book on Dogmatics of the Eastern Orthodox Church (in Romanian), originally written in Greek in 1816.
Keywords: Dogmatics; Eastern Orthodoxy; BOR
Downloads: 423
[texts]##DELETEDzp## - ##DELETEDzp##
##DELETEDzp##
Keywords: ##DELETEDzp##
Downloads: 20
[texts]$D^&FG*F%DR&FTY
FR%%F&DSE%DTF&GYHU
Keywords: 51+9537856FR%D&TFYG
Downloads: 135
[texts]% D 8% A 7% D 9% 84% D 8% B 4% D 9% 8 A% D 8% AE % D 8% B 9% D 8% A 7% D 8% B 7% D 9% 81
تى
Keywords: ا
Downloads: 6
[texts]% D 8% A 7% D 9% 84% D 8% B 4% D 9% 8 A% D 8% AE % D 8% B 9% D 8% A 7% D 8% B 7% D 9% 81
مقالة
Keywords: مقالة
Downloads: 6
[texts]% D 8% A 7% D 9% 84% D 8% B 4% D 9% 8 A% D 8% AE % D 8% B 9% D 8% A 7% D 8% B 7% D 9% 81
kj
Keywords: k
Downloads: 18 (1 review)
[texts]% D 8% AE% D 9% 84% D 9% 87% D 9% 85% 20% D 9% 8 A% D 9% 82% D 9% 88% D 9% 84% D 9% 88% D 9% 86
w98
Keywords: es sd
Downloads: 8
[texts]%*%@D@ASDFV!!
Pfftzza
Keywords: ^^#%!*y@*
Downloads: 28
[texts]%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
صضثصضثصضث
Keywords: ضصثضصثصضثصضث
Downloads: 5
[texts]' D 317' F
' D 317' F
Keywords: ' D 317' F
Downloads: 75
[texts]' D( ' J' - ' D( ' J'
' D( ' J'
Keywords: ' D( ' J'
Downloads: 160
[texts]' D+ H 1) ' D 9 DEJ)
' D+ H 1) ' D 9 DEJ)
Keywords: ' D+ H 1) ' D 9 DEJ)
Downloads: 39
[texts]' DAJ 1 H 3'
' DAJ 1 H 3'
Keywords: ' DAJ 1 H 3'
Downloads: 248
[texts]' DCJEJ'! 9 F ' D 91(
' DCJEJ'! 9 F ' D 91(
Keywords: ' DCJEJ'! 9 F ' D 91(
Downloads: 79
[texts]'' Debat Në Mes Shpatës Dhe Penës '' - www.forum-islamik.com
Es-selamu alejkum ue Rahmetullahi ue Berekatuhu!Forum-Islamik Ju PrezantonTemën: ''Debat Në Mes Shpatës Dhe Penës'' [Përktheu:Hurul Ayn
Downloads: 280
[texts]'D-E/ DDG
هذا من فضل ربي
Keywords: txt; tags; jioo; jazeaze
Downloads: 3
[texts]'Daily Meditation' - Sufi Master Inayat Khan
Sufism
Keywords: Sufism
Downloads: 18
[texts]( 56676625) Design Of Temperature Control Unit - shrish chandra duve
temprature control unit for process industry machines
Keywords: temprature control unit
Downloads: 199
[texts]( Dissertacao VERSAO FINAL) Da Totalidade Ao Infinito Ética Lévinas Herlon Bezerra - BEZERRA, Herlon
Da Totalidade ao Infinito. Quanto às possibilidades de superação das limitações éticas da Cultura Ocidental Contemporânea: um estudo à luz do pensamento de Emmanuel Lévinas (Dissertação de Mestrado)
Keywords: Ética; Diferença; Contemporaneidade
Downloads: 26
[texts]( drug drug interactions Questions & answers ) last edited on Friday 24-6-2011 , 5-14 PM
( drug drug interactions Questions & answers ) last edited on Friday 24-6-2011 , 5-14 PM
Keywords: interaction
Downloads: 379
[texts](2).doc - (2).doc
(2).doc
Keywords: (2).doc
Downloads: 15
[texts](DELETE) 04.20.14 MAX BANE TX FOIA PIA REQUEST - 4KOPS DELETE

Keywords: DELETE
Downloads: 9
[texts](Dionisie din Furna) Erminia picturii bizantine - Dionisie din Furna
(Dionisie din Furna) Erminia picturii bizantine.pdf
Keywords: Dionisie; Furna; Erminia; picturii; bizantine; ortodox; carte
Downloads: 2,935
[texts](dis)PERSE Dispatch Episode #5 - 01.21.2011 - Alan Herrick
This is episode #5 of (dis)PERSE Dispatch originally broadcast on DFM Radio TV, Netherlands January 21, 2011 and hosted by Alan Herrick. (dis)PERSE Dispatch explores ambient, experimental, drones, soundart and difficult music with an emphasis on DIY culture and netlabels.
Keywords: DFM RTV; Alan Herrick; Auricular; (dis)PERSE Dispatch
Downloads: 42
[texts](dis)PERSE Dispatch Episode 99 - Alan Herrick
(dis)PERSE Dispatch is a weekly broadcast on DFM RTV, Netherlands produced and hosted by Alan Herrick of Auricular Records. Offerings include ambient, experimental, noise, soundart, shoegaze, glitch and difficult music as well as explorations of some of the latest offerings from netlabels and some rare archival material.
Keywords: ambient; experimental; drone; soundart; dub; alternative; difficult music; DFM RTV
Downloads: 20
[texts]- Darius l'héritier légitime - Vallat, F
Vallat Francois, 2011, "Darius, l'héritier Legitime, et les Premiers Achemenides", ", in Elam and Persia, Edited by Javier Alvarez Mon and Mark Garrison, Winona lake, Indiana, Eisenbrauns, Pp 263- 284.
Keywords: Achaemenid; Darius; Behiston
Downloads: 192
[texts].38 Degree Burn - Tom Ladd
A serialized crime noir novel.
Keywords: .38; 38; Degree; burn; novel; crime noir; crime; noir; mystery; suspense; san francisco; tom ladd; tom; ladd
Downloads: 33
[texts].38 Degree Burn - Tom Ladd
A serialized crime noir novel.
Keywords: .38; Degree; Burn; Novel; Crime Noir; Crime; Noir; Mystery Suspense; San Francisco
Downloads: 26
[texts].38 Degree Burn Ch 1 & 2 - Tom Ladd
Love and mystery in 1968 California, with telenovela elements.
Keywords: Love mystery 1968 California telenovela elements crime noir thriller nike music
Downloads: 30
[texts].38 Degree Burn Ch 1 & 2 - Tom Ladd
A serialized crime noir novel with telenovela elements
Keywords: A serialized crime noir novel with telenovela elements
Downloads: 36
[texts].38 Degree Burn Chapter 3 - Tom Ladd
Love and mystery in 1968 California. With elements of telenovela.
Keywords: Love .38 Degree Burn Chapter 3 mystery 1968 California
Downloads: 31
[texts].doc.01
.doc.
Keywords: .doc.1
Downloads: 11
[texts].doc.01
htm
Downloads: 2
[unknown]0.0434d74e5c5-c3e8-434d-aa14-23bb4bffc7a6

Downloads: 1
[unknown]0.04507d725d3-ac60-45d6-b3f0-9779db34c690

Downloads: 2
[texts]000 034demo
Course title: Structured PL/I Coding Workshop \> Course duration: 5 days Course number: E-710 Abstract: Students who complete this course will be able to write or maintain PL/I programs that do not require advanced capabilities of the language. The emphasis here is learning the basics of the language, along with developing program design skills using pseudocode. Topics include: - Elements of PL/I - Data descriptions - Sequential files - Major PL/I verbs - Basic built-in functions - Pseudo...
Keywords: 000-041; 000-041 Exam; IBM 000-041 Exam; 000-041 Test; 000-041 Exam Questions; 000-041 Test Questions; 000-041 Practice Exam; 000-041 Practice Test; Education; Study; College
Downloads: 8
[texts]000 034demo
Classroom Course Course title: IBM Tivoli Monitoring 6.2.3 Fundamentals \> Course duration: 3 days Course number: TM022 Alternative Option - Instructor-Led Online Course: IBM Tivoli Monitoring 6.2.3 Fundamentals (ILO) Abstract: IBM® Tivoli® Monitoring products monitor the performance and availability of distributed operating systems and applications. You learn about the Tivoli Monitoring architecture and how to navigate the Tivoli Enterprise Portal...
Keywords: 000-034; 000-034 Exam; IBM 000-034 Exam; 000-034 Test; 000-034 Exam Questions; 000-034 Test Questions; 000-034 Practice Exam; 000-034 Practice Test; Education; Study; College
Downloads: 5
[texts]004dec2012
004dec2012
Keywords: 004dec2012
Downloads: 121
[texts]007dsf
عÙد عÙÙ
Keywords: fdgsgh
Downloads: 46
[texts]01. De tuin van Eden - Kees Bloed
01. De tuin van Eden
Keywords: Immanuel; 2011-10-22; 01 De Tuin van Eden
Downloads: 156
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts
data

Terms of Use (31 Dec 2014)